Satte inn kommuneadvokaten som ny styreleder i KNH

Et flertall av medlemskommunene i Kristiansund og Nordmøre Havn overprøvde valgkomiteens innstilling og satte inn Kristiansunds kommuneadvokat Birgitte Røsgaard som ny styreleder i selskapet.