Ble oppfordret til politietterforsking etter havnerapporten

En e-post fra revisjonen, hemmeligstemplet begrunnet med personlige forhold, gjorde at havnerådet lukket møtet da forvaltningsrevisjonens rapport skulle behandles torsdag. Da hadde et rådsmedlem oppfordret til politietterforsking.