I misjonens virke i 150 år

Ingrid Strand (fra venstre), misjonskonsulent i NMS, Janne Bjune og Tone Skotheimsvik klar for møte i Den Indre Misjons lokaler i Langveien 19. (Foto: Eilif Odde)

Ingrid Strand (fra venstre), misjonskonsulent i NMS, Janne Bjune og Tone Skotheimsvik klar for møte i Den Indre Misjons lokaler i Langveien 19. (Foto: Eilif Odde)

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Både Kristiansund by og flere foreninger jubilerer i år. En av dem er 150 år gamle Kristiansund Indremisjon.

DEL

Jubileet skal feires med fest lørdag 25. mars, med besøk av blant andre Indremisjonsforbundets general- sekretær Erik Furnes og kretsens eget kor.

På et møte hos E. Marsteen på Nordlandet søndag 3. mars 1867 var 14 menn samlet for å danne Den evangelisk Lutherske Forening for Den Indre Mission i Christiansund og Omegn. Foreningen bar navnet Den Indre Misjon helt frem til 2006, da den endret navnet til Kristiansund Indremisjon.

«Christelig liv»

Sju av de frammøtte ble valgt til styre. Lovene ble vedtatt 22. april 1867, som ble fastsatt som foreningens stiftelsesdag. Boktrykker Anthon Thoresen ble første formann.

Første lovparagraf fastslår at foreningen har som formål «at virke til at vække og nære et sandt christelig Liv i vaart kirkelige Samfund».

Om hvem som helst kunne bli medlem, var det strengere for bestyrelsen. Paragraf 10 fastslår: «Dersom nogen af Bestyrelsen fører en falsk Lære eller et uchristeligt Liv, har den øvrige Bestyrelsen at afsette ham».

Leide lokaler

I de tider var mye av virksomheten lagt til hjemmene. Men de måtte snart se seg om etter egnede lokaler, for tilstrømningen ble etter hvert ganske stor. Nordlandet gamle bedehus ble brukt, likeledes bedehuset på Bedehushaugen på Kirkelandet. Senere ble Olsensalen i Torvgaten og Latinskolens gymnastikksal brukt.

Etter mange år i leide og lånte lokaler, kom Den Indre Misjon inn i eget hus i 1913. Det lå omtrent der parkeringsplassen på Kongens plass er i dag. Dette huset gikk tapt i bombingen i 1940, og Den Indre Misjon måtte klare seg med brakkebygg helt til det nye og nåværende bedehuset i Langveien 19 ble innviet og tatt i bruk i 1956. I mange år var det fylt til randen av voksne, unge og barn.

Nå er det huset solgt, men Kristiansund Indremisjon har sine møtesaler og øvrige lokaler i kjelleretasjen.

På alle land

Den Indre Misjon har gjennom tidene hatt en omfattende virksomhet. Den var ikke konsentrert om sentrum, men foregikk på alle landene i byen. Dessuten hadde de i mange år betydelig virksomhet i bygdene, inntil det ble dannet en egen indremisjonskrets.

Det var virksomhet for alle aldre. Utallige er de barn i Kristiansund som har vært med i indremisjonsforeningens søndagsskoler og barnelag.

Ut fra virksomheten sprang også et samfunnsengasjement. Etter mye forarbeid, blant annet flytting av et hus fra Hemne til Kristiansund, ble byens barnehjem åpnet i 1888. Det var indremisjonen som drev dette helt til huset gikk tapt i krigen. Senere drev de barnehjem sammen med kommunen helt til 1974.

Allerede i 1876 fikk indremisjonen hentet en diakonisse som skulle virke blant syke og fattige. Det var flere tilsatte i dette arbeidet helt til den frivillige fattigpleie overtok i 1895. Fra 1901 tilsatte Den Indre Misjon bibelkvinner som virket blant syke og gamle.

Forkynnelse

Nå er foreningens virke konsentrert mest om kristen forkynnelse, med møter hver søndag. Det satses også på virksomhet for yngre.

I Karihola er det jenteklubb, og forrige semester var tre unge i arbeid blant barn og unge, blant annet med Krik-lag. Nå arbeides det med å få tak i nye ungdommer som kan få barn og unge i tale.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken