Har flyttet til nye lokaler i sentrum

Kjell Visnes har vært advokat i Kristiansund i 30 år. Han mener behovet for juridisk bistand har blitt merkbart større.