Flere av medlemmene i Kontrollutvalget i Kristiansund har mottatt henvendelser og klager fra innbyggere som opplever at de ikke får svar på brev og henvendelser de sender til kommunen.

I andre tilfeller får de ikke svar før langt etter fristen som normalt er én måned, ifølge Forvaltningsloven, når det gjelder såkalte enkeltvedtak.

– Manglende svar eller svar langt over fristen, blir sett på som arrogant. Slik vil vi ikke at kommunen vår skal bli oppfattet, sa utvalgsleder Ole Henning Ødegård da dette ble et tema til debatt i tirsdagens møte.

Diskusjonen endte med at Kontrollutvalget nå vil sende et brev til rådmannen der de tar opp forholdet. Her bes Arne Ingebrigtsen sørge for en innskjerping blant kommunalt ansatte.