Søker frivillige til forebyggende helsearbeid: - Målet er å tilby trening for seniorer i alle bydeler

Eirin Andersen (fra venstre), Kirsten O. Dyrnes og Marita Gujord trenger hjelp fra frivillige til å etablere nytt treningstilbud for eldre.

Eirin Andersen (fra venstre), Kirsten O. Dyrnes og Marita Gujord trenger hjelp fra frivillige til å etablere nytt treningstilbud for eldre. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Vil etablere Sterk og Stødig i Kristiansund. En nasjonal modell med treningsgrupper for seniorer.

DEL

Friskliv og mestring jobber med tiltak som skal gi bedre livskvalitet for folk i Kristiansund. Driftige fagfolk planlegger nå et nytt, framtidsrettet tilbud. Til det trenger de hjelp og innspill fra frivillige ildsjeler.

– Vi er lidenskapelig opptatt av folkehelse og livskvalitet, sier frisklivs-koordinator Anne-Cathrine Grav-Olsen. Nå skal vi inn i et nytt program som skal øke mulighetene for å bo lengre i eget hjem. I denne forbindelsen trenger vi frivillige som kan være med å gjennomføre en times trening i uka.

Trenger frivillige

Programmet heter Sterk og Stødig og er utviklet i Trondheim ved NTNU. Nå er turen kommet til Kristiansund.

Engasjementet til de ansatte dreier seg om hvordan man skal løse utfordringene med tidlig innsats i framtida.

– Sterk og Stødig er en nasjonal modell for treningsgrupper for seniorer og er et ledd i satsingen på forebyggende helsearbeid, forteller Grav-Olsen.

Friskliv og mestring er ansvarlige for å få tilbudet på beina. De har allerede inngått et samarbeid med pensjonistforbundet om å drifte det nye tilbudet. I tillegg må de ha frivillige med på laget.

– Vi som er fysioterapeuter skal stå for det faglige i treningen, men vi trenger frivillige instruktører som står for treningen, sier fysioterapeut Eirin Andersen.

Disse frivillige vil få opplæring som trenere og vil også få annen kursing som for eksempel hjerte- og lungeredning. De vil også få oppfølging gjennom året av fysioterapeutene for å holde kunnskapene oppe. Det er ingen krav til forkunnskaper, men de frivillige må stille seg til disposisjon en time i uken.

Trening for seniorer

– Vi ønsker å legge treningen til de ulike bydelene, slik at tilbudet blir nært deltakerne, sier frisklivskoordinatoren. Vi tror at terskelen blir lavere for å være med når tilbudet er i nabolaget.

Kommunen har innsett at det må legges til rette for at folk skal bo lengre i egen bolig i framtiden. Den som kunne tenkt seg å bidra som frivillig til å etablere Sterk og Stødig i Kristiansund er hjertelig velkommen til å ta kontakt, sier Grav-Olsen.

– Du kan ringe kommunens sentralbord på 71574000, sende en epost til frisklivssentralen@kristiansund.kommune.no, Friskliv og Mestring Kristiansund på Facebook eller rett og slette stikke innom på Storhaugen helsehus.

Artikkeltags