Leder av Eldrerådet om kutt:  – Dette er uverdig

Kaller inn til ekstraordinært møte om kommunens spareprosjekt.