Kristiansund nær økonomisk verstingliste

Eide var blant 13 norske kommuner med «svært begrenset økonomisk handlefrihet» i fjor. Kristiansund var svært nær ved å havne i samme selskap.