Har tatt ned merforbruket med ni millioner

Men Kristiansund kommune mangler fortsatt 25 millioner kroner på gå i balanse i 2019.