Kan få fem milliarder i gjeld: – Betjening av gjelden er det som utfordrer økonomien

Om kulturhuset medfører omtrent 100 nye innbyggere, vil økte rammeoverføringer fra staten dekke kommunens økte kostnader, påpeker Knut Mostad.