Frp med mistillitsforslag mot rådmann Ingebrigtsen – vil ha ordfører Neergaard suspendert

Arne Ingebrigtsen (til venstre) og Kjell Neergaard.

Arne Ingebrigtsen (til venstre) og Kjell Neergaard. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Fremskrittspartiet i Kristiansund fremmer mistillitsforslag mot rådmann Arne Ingebrigtsen i Kristiansund kommune. Partiet vil også at ordfører Kjell Neergaard skal bli suspendert.

Dette kommer fram i en interpellasjon Erik Aukan - i Kristiansund Frp - har sendt til bystyret.

Ifølge Kristiansund Frp har hverken rådmann eller ordfører lovmessig informert bystyret om fylkeslegen sitt tilsyn ved Kringså sykehjem, som viser at kommunen har brutt loven på flere punkt, og de mener at bystyret er ført bak lyset.

Her er interpellasjonen fra Frp:

Interpellasjon til Bystyret i Kristiansund kommune.

Mistillit til rådmann og ordfører i Kristiansund kommune.

En svært alvorlig sak er avdekket i Kristiansund kommune, der kommunen har gjennomført omfattende lovbrudd i driften av Kringsjå Sykehjem.

Dette blir beskrevet slik: «– Hadde ikke tid til å gi nok mat og medisiner til alvorlig sjuke pasienter»

Ansatte ved sjukeheim meldte om alvorlige avvik 46 ganger - til liten eller ingen nytte.

Fylkesmannen skriver: – Vi opplever dette som svært alvorlig. Ledelsen har plikt til å sørge for at det alltid blir gitt forsvarlig helsehjelp, sier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen til NRK.

- Samlet sett finner Fylkesmannen at Kristiansund kommune har brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven. Konklusjonen bygger på flere tilfeller av brudd på kvalitetsforskriften, verdighetsgarantien og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, skriver Fylkesmannen.

Senest i budsjettdebatten i Julen 2018, forsøkte rådmannen å fremme ytterligere kutt innen eldreomsorgen i kommunen med 5%, noe som tydelig måtte medført ytterligere lovbrudd.

Dette vart fulgt opp av ordfører og AP.

Ordføreren som bystyrets og kommunens rettslige representant og kommunen sin øverste folkevalgte, måtte vere klar over alle lovbruddene, også konsekvensene som dette nødvendigvis måtte fått ved ytterlige nedskjæringer i tjenestetilbudet.

Verken rådmann eller ordfører har lovmessig informert kommunen sitt øverste organ, bystyret.

Seinest den 29/1-2019 var det bystyremøte, uten at noe som helst ang den svært alvorlige saken vart orientert om , i ei sak der fylkesmannen påviser omfattende lovbrudd i Kristiansund kommune.

Kristiansund FrP mener med dette, at bystyret er totalt ført bak lyset av både rådmann og ordfører, og ber bystyret behandle mistillit mot rådmannen og sak om suspensjon av ordfører.

Bystyret kan ikke akseptere at rådmann har med opne øyner medført til så alvorlige lovbrudd innen eldreomsorgen i Kristiansund kommune.

Det er direkte skammelig det som no er kommet frem ang driften av Kringsjå Sykehjem.

Slik som dette aksepterer ikkje FrP at eldreomsorgen i vår kommune skal vere.

Bystyret kan heller ikke akseptere at sittende ordfører har unnlatt å informere bystyret om den svært alvorlige saken med omfattende lovbrudd innen eldreomsorgen i Kristiansund.

Ordføreren bør derfor suspenderes fra sin stilling, inn til kontrollutvalg og kommuneadvokaten har fått vurdert ordførerens rolle i denne saken.

Kristiansund kommune kan ikke vere bekjent av en så alvorlig sak, der eldreomsorgen i kommunen blir framviste med omfattende lovbrudd.

Med denne bakgrunn reiser vi formelt mistillitsforslag mot rådmannen.

For Kristiansund FrP

Forslagsstillere Robert Nordvik, Erik Aukan, Ole Henning Ødegård

Artikkeltags