Her vil KNN-Johan ha kaipromenade: – Økt aktivitet i sentrum krever bedre flyt av både gående og syklende

Johan Aas mener en kaipromenade bortover Vågekaia er et viktig bidrag for å skape økt aktivitet i sentrum.