Nytt fellesråd er på plass. Maritta er valgt til leder

Kristiansund kirkelige fellesråd er konstituert.