Ansatte advarer: Frykter fagmiljøer vil forvitre og at pasienttilbudet vil lide

Kristiansund sjukehus.

Kristiansund sjukehus. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ansatte ved Kristiansund sjukehus frykter forvitring hvis fødeavdelingen legges ned.

DEL

Det går fram av et åpent brev som tillitsvalgte og en rekke leger ved sykehuset har sendt styre, ledelse og klinikkledelse i Helse Møre og Romsdal.

«Vi frykter en nedlegging av fødeavdelingen i Kristiansund etter hvert vil føre at vaktsjiktet for gynekolog, anestesilege og operasjonssykepleier vil være truet som følge av redusert behov for akutt beredskap. Jordmødrene og barnepleiere vil kunne forsvinne i sin helhet. Nedlegging av føden vil kunne bli brukt som argument for å legge ned barneavdelingen fordi man reduserer behovet for barnelege. De resterende fagmiljøene risikerer å forvitre, og tilbudet til pasientene vil lide», advares det i det åpen brevet.

Frykter personalflukt

Fagmiljøene uttrykker spesiell bekymring for rekrutteringen og muligheten for å beholde kompetanse fram mot nytt sykehus står ferdig. Man viser til en ROS-analyse fra 2014 som påpeker en slik risiko.

«Funksjoner som skal videreføres til SNR anbefales bygget opp i ROS-analysen. Det ble også frarådet å legge ned avdelinger som skal oppbemannes i et nytt sykehus og anbefalt at dagens fagmiljø skal beholdes, helst styrkes. Hvordan skal man gi et forsvarlig tilbud til befolkningen i interimsfasen dersom man hverken klarer å rekruttere nytt personell eller holde på det eksisterende? Et svekket fagmiljø ved Kristiansund sykehus i interimsfasen inn mot SNR vil føre til et svekket fagmiljø når sykehuset står ferdig. Man må rekruttere og beholde faglige tilbud for å fremstille SNR som en attraktiv arbeidsplass», skriver de ansatte.

Det pekes på helt konkrete følger for rekrutteringen.

«Flere av våre overleger har sagt at pendling til Molde sykehus er uaktuelt. To vil pensjonere seg og en ville slutte. Hva er i så fall rekrutteringsplanen til ledelsen for å sikre nødvendig kompetanse når man går økende vaktbelastning i møte? Her må man ha en klar plan før man velger å slå sammen avdelingene. Fagmiljøet ved gynekologisk avdeling i Kristiansund føler seg forbigått av ledelsen. God informasjon og kommunikasjon har vært en mangelvare som har ført til usikkerhet rundt egen situasjon», skriver de ansatte.

Pasientlekkasje

Det advares også mot konsekvenser i form av pasientlekkasje, som igjen vil få negative følger for helseforetakets økonomi.

«ROS-analysen til foretaket legger til grunn at dersom fagmiljøene blir fragmentert og tilbudene ved de ulike sykehusene forsvinner, vil denne pasientstrømmen ut kunne øke. Å redusere tilbudet til dagens pasienter fremstår derfor kontraproduktiv og i strid med styrets ønske om å bedre økonomien, noe som har vært brukt som argument for å slå sammen fødeavdelingene», heter det.

De ansatte peker videre på usikkerhet knyttet til kapasiteten ved den fødeavdelingen som skal ta alle fødende, med risiko for at det oppstår flere samtidighetskonflikter og gjøres flere feil.

«Uavhengig av lokalisasjon vil en stor andel kvinner oppleve forlenget reisevei, men spesielt kvinner fra Smøla, Halsa og Aure dersom føden i Kristiansund legges ned. Dette fremgår også klart i ROS-analysens interimsfase før SNR 2014. En allerede svært presset følgetjeneste med jordmor vil få en enda større belastning», skriver de i det åpne brevet.

- Geografi bestemmer

 «Som en oppsummering, så frykter vi at nedlegging av fødetilbudet i Kristiansund vil resultere i redusert rekruttering i interimsfasen, et dårligere stilt fagmiljø når SNR åpner, flukt/tap av spesialister fra allerede sårbare fagmiljø, pasientflukt ut av foretaket, utilstrekkelig tilgang på prehospitale-tjenester, redusert pasientsikkerhet og et helsetilbud hvor pasientens geografi bestemmer kvaliteten på tjenesten», heter det i brevet.

Det er undertegnet av Ole Ørjansen Tomelthy, ovedtillitsvalgt Yngre Legers Forening og på vegne av leger ved Kristiansund sykehus, Renate Kleive, Hovedtillitsvalgt Norges Sykepleierforbund, Mariann Svendsen, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Jannicke Dalager, Hovedtillitsvalgt Norsk Radiografforbund, Nikolai Haga, Hovedtillitsvalgt Norsk Fysioterapiforbund og Svein Arild Bach hovedtillitsvalgt Norges Ingeniør og Teknoologiorganisasjon.

Av leger ved Kristiansund sykehus som stiller seg bak brevet er overlegene Terje Hals, Helena Erlandsson, Johan Kippervik, Bente Askestad, Kamel Farran, Frank Øhrn, Øyvind Håberg, John Magne Hoseth, Ola Lian, Marianne Folkestad, Anne Grete Midtsæther, Arild Dimmen, Ralph Herter, Monica Ødegård, Runar Simonsen, Gabor Szabo, Tarjei Rønning, Ellen Melsom, Edgar Chavez, Heidi Sandvik, Elisabeth Egstad, Magnus Gryt, Emilija Dunjic, Momo Plazinčić, Hrvoje Maretic, Tautvydas Matulas, Jelena Lugonjic-Pernjakovic, Anna Owczarz, Ines Bergman, Eigil Thomassen, Davorka Mamuza Kosec, Vidar Blindheim, Branko Dunjic, Toralf Karlsen, Marianne Kummels og Sylvia Szolc.

Følgende LiS-leger (assistentleger) stiller seg også bak brevet: Hanne Sættem Beltesbrekke, Mari Warp, Nina Strand, Hans K. Ipsen, Tommy Aae, Kristian Lian, Håvard Hestdalen, Magnus Johnsen, Sandra Salberg, Ole Tomelthy, Lars Dyrnes, Anne Samdal, Hamza Nahoui, Magnus Stokstad, Ashima Verma, Kevin Wennerstrøm, Trine Sandvik, Malu Lian, Juni Paulsen, Guro Skarvøy, Mari Brendskag, Kristine Løvik og Tonje Strand.

Artikkeltags