Etablerer nasjonalt kompetansesenter i Kristiansund

Grip Maling (GMK) har gjennomført et pilotprosjekt der 25 av 28 deltakere fikk fast jobb. Dette var så suksessfullt at GMK-sjef Johan Hoem nå har etablert et senter for utdannelse av industrimalere fra hele landet i Kristiansund.