Mener dette huset har kulturhistorisk verdi og ikke bør rives

Umoe Sterkoder vil rive et bryggehus og trekai fra midten av 1800-tallet. Eieren mener bygget er så dårlig at det kan skje en ulykke, mens fylkeskonservatoren mener det belyser Kristiansunds skipsverftshistorie og bør beholdes.