Lillian vant pris på helsekonferanse i Berlin

Lillian Karlsen vant pris på konferanse i Berlin.

Lillian Karlsen vant pris på konferanse i Berlin. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Representant fra Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund vant pris i Tyskland.

DEL

3.000 deltakere fra nesten 100 land var samlet i Berlin 23. til 25. mai på «16th World Congress of the European Association for Palliative Care» - en konferanse om palliasjon.

Helseinnovasjonssenteret melder i en pressemelding at også de deltok på den store forskningskonferansen, med representanter fra «et sterkt fagmiljø i palliasjon fra Møre og Romsdal», og legger til at de er «veldig stolte av vår egen FoUi-medarbeider Lillian Karlsens deltakelse».

Hun stakk nemlig av med prisen for tredje beste «poster», med tittelen «In Case of Life- Limiting Illness: What Is Most Important for You?», basert på funn hun har gjort i sin masteroppgave.

Får vist fram Kristiansund

Disse funnene stammer fra undersøkelser gjort i ROR-kommunene (Romsdal Regionråd) skriver Helseinnovasjonssenteret som legger til:

«Studien utforsket det offentliges forståelse og tilnærming til begrepet palliasjon, og resultatene gir kunnskap som er viktig for å utvikle bærekraftige og brukerrettede tjenester til pasienter med uhelbredelig sykdom og deres familier».

– Forskningskonferansen gir oss viktig innspill på det som beveger seg i Europa – og det er gledelig at vi godkjennes med poster og får vise frem det gode og utrolig viktige arbeidet vi utfører i Kristiansund, og Møre og Romsdal, sier kreftkoordinator Gunnel Amundsen Lindseth.

Drøyt 1.000 postere om forskningsresultater innen palliasjon var utstilt.

– Vi i Norge og i Møre og Romsdal jobber svært godt med hvordan vi ivaretar mennesker som behøver lindrende behandling og god tverrfaglig oppfølging. Palliativ omsorg er et viktig fagfelt som vi i Kristiansund ivaretar, med blant annet redskap som Palliativ plan («beredskapsplan» for de som lever med kronisk sykdom) og Livets siste dager (tiltakspakke for døende). Dette er diagnoseuavhengige redskaper som skal benyttes over hele kommunen, sier Lindseth i pressemeldingen.

Sterkt fagmiljø i palliasjon fra Møre og Romsdal representert i Berlin: Bente Winsjansen (fra venstre), Gunnel Amundsen Lindseth og Bardo Driller.

Sterkt fagmiljø i palliasjon fra Møre og Romsdal representert i Berlin: Bente Winsjansen (fra venstre), Gunnel Amundsen Lindseth og Bardo Driller. Foto:

Ifølge Helseinnovasjonssenteret opplever pasienter og pårørende større forutsigbarhet og trygghet, samt raskere bistand med å få hjelp for plager og behov når de følges opp med disse verktøyene.

Hjemmetjenesten er en sterk bidragsyter i dette arbeidet, representert ved kreftkoordinator, kreftsykepleiere, spesialsykepleiere og Kompetansenettverk for kreft og palliasjon i hjemmetjeneste og Storhaugen Helsehus.

Helsedirektoratets definisjon på palliasjon er «aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet».

Artikkeltags