Kristiansund verst i landet på utskrivningsklare pasienter

Helse Møre og Romsdal fakturerte Kristiansund kommune for over 2.750 overliggerdøgn i 2018.