Fylkespolitikerne bevillger 1 million til Helseinnovasjonssenteret

DEL

Tirsdag 5. desember bevilget regional- og næringsutvalget 1 million til et forskingsprosjekt på helsetjenester i regi av Helseinnovasjonssenteret på Nordmøre.

– Prosjektet tar for seg noen av de viktigste problemstillingene velferdssamfunnet står overfor; Hvordan utvikle gode helsetjenester for de eldre innbyggerne våre og teknologiske verktøy som gjør det mulig å bo lengre i eget hjem. Teknologen skal ikke erstatte de varme hendene, men frigjøre ressurser til omsorg for dem som trenger det, sier leder i utvalget Runar Vestheim.

Prosjektet er et samarbeid mellom Helseinnovasjonssenteret og Møre og Romsdal fylkeskommune med prosjektet Campus Kristiansund. Hensikten er å etablere et kunnskapssenter og et helsenettverk. Det skal blant annet samle kunnskap for å utvikle bedre helsetjenester og peke på felles utfordringer og behov. Prosjektet ledes av Bjarte Bye Løfaldli, som har doktorgrad i medisin og har jobba sammen med nobelprisvinnerne Moser ved Kavli-instituttet.

Helseinnovasjonssenteret er en del av Orkidé med 12 medlemskommuner på Nordmøre. Senteret har en tredelt satsing: responssenter og velferdsteknologi, kommunal- og spesialisthelsetjeneste og samhandling og helse som næring. Arbeidet innebærer blant annet oppbygging av kompetanse og rekruttering til regionen.

Kristiansund kommune er vertskapskommune for det treårige prosjektet.

Artikkeltags