Ingeborg (83) savner mer opptrening fra kommunen etter slag

Av

Da Evy Bugge Skaret opplevde at hennes mor ble rammet av slag, startet hun en forening for slagpasienter og deres pårørende i Kristiansund.