Tok opp sykehussaken med Venstre-representant på Stortinget

Varaordfører og listetopp til høstens valg for Kristiansund Venstre, Ragnhild Helseth, møtte tirsdag stortingsrepresentant for Venstre, Carl-Erik Grimstad.

Varaordfører og listetopp til høstens valg for Kristiansund Venstre, Ragnhild Helseth, møtte tirsdag stortingsrepresentant for Venstre, Carl-Erik Grimstad. Foto:

DEL

Fødeavdelinga spesielt og sykehus i Møre og Romsdal generelt var temaet da varaordfører Ragnhild Helseth tirsdag møtte stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad. Grimstad er Venstres representant i Helsekomiteen.

Helseth ga ifølge en pressemelding en orientering om situasjonen foran ekstraordinært styremøte i Helse Møre og Romsdal 24. januar.

– Spesielt ble utfordringen med fødetilbudet ved sykehusene i Molde og Kristiansund tatt opp, heter det.

Likeså ble bekymringer om det polikliniske tilbudet i Kristiansund for revmatikere lagt frem.

Uttalelse overrakt

Venstre gjennomførte sitt årsmøte for ei uke siden, og fattet vedtok der en uttalelse der de mener Helse Møre og Romsdal har begått løftebrudd. De krever der at fødeavdelingen på Kristiansund sykehus består, og at poliklinisk tilbud til revmatikere opprettholdes;

«Helse Møre og Romsdal HF (HMR) vil slå sammen fødeavdelingene ved sykehusene i Molde og Kristiansund. Kvinner og barn må sikres et helsetilbud som i kvalitet og forutsigbarhet gir trygghet. Trygghet for at fødende og nyfødte får hjelp, og forutsigbarhet for at helsetjenesten er der for deg når du trenger den. Stadig endring i planer for sykehustjenesten for Nordmøre og Romsdal gir motsatt signal.

HMR vil også avvikle det polikliniske tilbudet til revmatikere, disse skal fra og med årsskifte reise til Ålesund sykehus. Dette er helt uakseptabelt

En forutsetning for bygging av «Sjukehuset Nordmøre og Romsdal» (SNR) har vært at tilbudene ved begge sykehusene på bestå med fullverdige tilbud inntil et nytt sykehus eventuelt realiseres.» heter det blant annet i uttalelsen.

Lover å følge saken

Denne ble overrakt Grimstad, som ifølge pressemeldingen lover å følge saken videre.

Venstre viser her også til samarbeidsavtalen mellom Ap, H, V, MDG, SV og KrF som er den politiske plattformen til posisjonen i Kristiansund bystyre:

«Kristiansund sykehus må styrkes i tida fremover med døgnåpen drift alle dager hele året for barneavdeling, føde- og akuttilbud, og med medisinsk og kirurgisk avdeling. Finansiering av eventuelt nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal må ikke forringe tilbudet ved Kristiansund sykehus.»

Artikkeltags