Gå til sidens hovedinnhold

Stort vedlikeholdsbehov på kirkene i Kristiansund

Artikkelen er over 4 år gammel

Alle de fire kirkebyggene i Kristiansund står på Riksantikvarens liste over verneverdige kirkebygg.

Grip kirke er fredet, mens de tre andre er listeførte kirker. Dette betyr i praksis at det meste av vedlikehold må klargjøres med Riksantikvaren.

I årsrapporten til Kristiansund kirkelige fellesråd kommer det fram at alle kirkene har behov for vedlikehold.

I Frei kirke trengs det brannvarslingsanlegg og innbruddsalarm. Alle vinduer bør skiftes ut, orgelet trenger omfattende vedlikehold, aller helst bør det skiftes ut, og altertavlen er sprukket og bør restaureres.

I Nordlandet kirke står etablering av handikaptoalett på listen, det sammen gjør vedlikehold av gjerdet rundt bygget. Kirken trenger nytt tak, en av gangen inne i kirken må rustes opp, og det er et ønske om at parkeringsforholdene rundt kirken må forbedres. Kirken trenger også et kjøkken.

I Kirkelandet kirke begynner de utvendige trappene å bli slitt og trenger derfor opprusting. Taket må vedlikeholdes fordi det lekker, og orgelet har sett sine beste dager.

På Grip trengs det ny løper i kirkegangen og dørene inn til benken må vedlikeholdes. Kirken skal males i 2017, og det utføres arbeid med lynvernet.

I tillegg listes det i årsrapporten opp at det bør gjennomføres Enøktiltak i alle kirkebyggene. Et omfattende arbeid med å registrere alt inventar i kirkene er også i gang. Denne informasjonen skal samles i en nasjonal base som administreres av Kirke og arbeidsgiverorganisasjonen KA.

Kommentarer til denne saken