Grip Shipping AS ved Ole Tønder søkte i slutten av april om serverings- og skjenkebevilling om bord i MS «Hagbart Waage». To måneder senere forelå svaret fra Kristiansund kommune, der skjenkebevilling er blitt gitt.

– Kristiansund kommune gir Grip Shipping AS servering- og skjenkebevilling for «Hagbart Waage» på Piren i Kristiansund. Grip Shipping skal drives for turister/hyttefolk og i samarbeid med Gripkroa. Servering kan skje ved kai og turer med start i Kristiansund/Grip, skriver Torbjørn Sagen på vegne av kommunen i svarbrevet.

Skjenkebevillingen gjelder fram til 30. juni 2020 og åpnings- og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.

Møre og Romsdal politidistrikt er også forespurt om søknaden, og har ingen bemerkninger til skjenkebevillingen på passasjerbåten.