Frp opprettholder mistillit mot rådmannen, trekker forslaget om suspensjon av ordføreren

Ordfører Kjell Neergaard og rådmann Arne Ingebrigtsen.

Ordfører Kjell Neergaard og rådmann Arne Ingebrigtsen.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Fremskrittspartiet i Kristiansund opprettholder sin mistillit til rådmann Arne Ingebrigtsen. Dette kommer fram i et brev styret i Kristiansund Frp (ved leder Robert Nordvik) har sendt onsdag formiddag.

Bakgrunnen for mistilliten er forholdene på Kringsjå sykehjem, der fylkeslegen konkluderte med flere lovbrudd.

I et ekstraordinært bystyremøte mandag sa rådmannen at han ikke kjente til forholdene, og Norvik mener dette viser at rådmann Ingebrigtsen ikke har kontroll på hva som foregår i kommunen.

– Vi krever at rådmannen har kontroll og er på «vakt» i eget skip. Vi kan ikke akseptere at rådmannen «ikke vet», i slike alvorlige saker, skriver Nordvik i brevet som har tittelen «Kristiansund kommune – et skip uten styrmann og kaptein?».

Tidligere har Frp i Kristiansund også bedt om at ordfører Kjell Neergaard blir suspendert. I brevet som ble sendt onsdag sier Nordvik at Frp trekker forslaget om suspensjon og mistillit mot Neergaard.

Her er brevet fra Frp i sin helhet:

Kristiansund kommune – et skip uten styrmann og kaptein?

I det ekstraordinære bystyremøte den 04.02.19, ble alle vitne til en ordfører og rådmann, som ikke tar ansvar som ledere. En rådmann som «ikke vet noe", ikke har blitt informert, og skubber alt ansvar nedover i organisasjonen, er omtrent som fregatten «Helge Ingstad» som et skip uten styrmann og kaptein. Er Kristiansund kommune, med en rådmann og en ordfører som «ligger på lugaren og sover», et skip som er på stø kollisjonskurs?

Etter det ekstraordinære bystyremøte, der ordføreren ga informasjon om hendelsesforløpet, så trekker vi vårt forslag om suspensjon og mistillit mot ordføreren. Som politikere forholder vi oss kun til rådmannen, som er den øverste lederen for administrasjonen.

Når det blir avdekket at rådmannen som «kapteinen på skipet» også sover på vakt, og ikke vet noe angående avvik på Kringsjå Sykehjem, er mer enn godt nok i seg selv til at vi uttrykker mistillit mot rådmannen.

Fra de ansatte ved sykehjemmet, blir følgende uttalt: - Alle avvik som har kommet inn har blitt behandlet. Avvikene er tatt opp i avdelingsmøter med ansatte, de har blitt tatt opp i sykehjemmets HMS-gruppe, de har blitt brakt videre til øverste leder (enhetsleder for kommunens sykehjem) og de tyngste avvikene har blitt tatt opp til behandling i kommunens Arbeidsmiljøutvalg’, opplyser Lill-Marlen Heggset. Sitat slutt.

Dette viser at avvikene har vært svært alvorlige, og har blitt løftet opp i administrasjonen, men uten at rådmannen har fått vite noe om dette. Bystyret har heller aldri blitt orientert om disse avvikene, noe som igjen førte til forslag der rådmann og ordfører foreslo ytterligere kutt på 5 % på disse tjenestene.

Så har de tyngste avvikene blitt behandlet i kommunens arbeidsmiljøutvalg, også dette uten at kommunens øverste leder har fått vite dette. Er det tilfelle at «kapteinen på skipet» ikke er informert, når en er på full fart i 30 knop mot skjæret?

Vi krever at rådmannen har kontroll og er på «vakt» i eget skip. Vi kan ikke akseptere at rådmannen «ikke vet», i slike alvorlige saker. Som nevnt, forholder vi oss som politikere kun til rådmannen. Når rådmannen ikke styrer skuta vekk fra farlig farvann, har han IKKE vår tillit.

Derfor opprettholder vi vår mistillit til rådmannen i Kristiansund kommune.

Noen i bystyret kritiserte at lederen av kontrollutvalget var med på dette forslaget.

Her vil vi klart og tydelig vise til vårt forslag i bystyret 3. juledag 2018, der vi foreslo at kontrollutvalget skulle gjennomføre en omfattende kontroll av kommunen sin drift. Dette ble nedstemt av et stort flertall, som overhodet ikke ønsket at bystyrets eneste kontrollorgan skulle gjennomføre noe som helst. Kontrollutvalget har som hovedoppgave å kontrollere rådmannens drift av kommunen i sin helhet jamf. kommuneloven.

Det er på tide at bystyret begynner å bruke sitt eneste kontrollorgan, i stedet for å forsøke å børste det meste som skjer, eller rettere sagt det som ikke skjer, under teppet. Kristiansund Frp er svært urolig for situasjonen innen helse- og eldreomsorgen i kommunen. Vi ber på nytt om at kontrollutvalget settes til å gå igjennom drift og dimensjonering av kommunens tjenester innen helse- og eldreomsorg.

For styret i Kristiansund Frp, leder Robert Nordvik

Artikkeltags