Foreslår å sette ned fartsgrensen

Kristiansund kommune ber Statens vegvesen om å vurdere å sette ned fartsgrensen på en strekning på Frei.