Byggestart og utsprenging: – Alle ser behovet for dette veiprosjektet

Arbeidet med å få til veiløsning til industriparken på Husøya er i gang.