Torbjørn Røe Isaksen til Kristiansund

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer til Kristiansund og Campus-konferansen førstkommende onsdag.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer til Kristiansund og Campus-konferansen førstkommende onsdag. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Kunnskapsministeren er en av mange som holder foredrag under Campus-konferansen på Thon-hotell onsdag.

DEL

Onsdag 28. juni markeres at Prosjekt Campus Kristiansund er i gang med en konferanse på Thon hotell, Campus-konferansen.

Ideen om Campus Kristiansund ble lansert på Nordmørskonferansen i januar 2017, og prosjektet er etablert av Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Disse fire er eiere i Høgskolesenteret i Kristiansund, og Fylkeskommunen har tatt på seg prosjektansvaret på vegne av alle eierne.

Stort behov

Høgskolesenteret i Kristiansund forteller selv at de over tid har opplevd drift og rammevilkår som særdeles utfordrende: «Det har vore ein kamp for å få finansiert viktige studietilbod frå år til år, og nedturen i oljesektoren har slått ut på søkartala, medan universitets- og høgskolesektoren dei siste åra har vore prega av fusjonar og stadig større einingar. Samstundes er det eit stort behov for ny kompetanse både i næringsliv og offentleg sektor, og Kristiansund og Nordmøre har sakna eit breitt akademisk forskingsmiljø som kan bidra aktivt i samfunnsliv og utvikling».

Hånd i hånd

Ambisjonene til campusprosjektet er høye. Målet er at antall studenter vil mer enn doble seg over tid, at man får et større forskningsmiljø, og at forskning og næringsutvikling skal gå hånd i hånd. Campus Kristiansund skal bli «summen av høgskoletilbod, fagskole, eit breitt forskingsmiljø og ein kunnskapspark for næringslivet».

På konferansen ønsker de derfor å komme i direkte dialog med «både det innovative næringslivet på Nordmøre, forsking og utdanning, politikarar og andre viktige samfunnsaktørar».

Konferansen begynner klokken 09.30. Etter velkomsttale ved ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, holder kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innledningsforedraget. Prosjektleder for Campus Kristiansund, Roland Mauseth, vil så informere om prosjektet i «Hvor vil vi med Campus Kristiansund?»

Videre på programmet: Påtroppende rektor ved Høgskolen i Molde, Steinar Kristoffersen holder innlegget «Høgskolen i Molde – hjørnesteinsbedrift, tjenesteleverandør eller gründer?», før «Veien mot Campus -  Et nærings- og innovasjonshus for Nordmøre» ved Finn Backer og Monika Eeg (Kristiansund og Nordmøre Næringsforum) og Asgeir Hansen og Siri Aarland (Vindel AS) står på agendaen.

«Næringslivets behov for kompetanse» er neste punkt. Da vil Bente Foss, FOU-leder ved GC Rieber Oils, Magne Løfaldli, daglig leder for SIV Industri-inkubator, Klaus Hoseth (CEO Stranda Prolog), og Ragna Brenne Bjerkeset, assisterende Regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, holde innlegg.

Det vil også Arthur Almestad, spesialrådgiver/regionansvarlig i Norges forskningsråd, gjøre. Dernest blir det innlegg fra Mørebenken ved Else-May Botten (Ap) og Pål Farstad (V), etterfulgt av seniorrådgiver i Kruse Larsen, Jan-Erik Larsen, som skal fortelle om «Campus Kristiansund - et samfunnsprosjekt» før konferansen rundes av ved fylkesplansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ole Helge Haugen.

Artikkeltags