Ber Helse Midt-Norge gripe inn

Høyre-toppene i Møre og Romsdal ber Helse Midt-Norge komme på banen.