Politiet om farevarsel: - Vær føre var og planlegg i god tid

Fergene kan få problemer med å legge til kai under den varslede floa onsdag.

Fergene kan få problemer med å legge til kai under den varslede floa onsdag. Foto:

Den varslede springfloa onsdag kan skape problemer for båt- og fergetrafikk. Nå ber politiet folk om å være føre var.

DEL

Det er sendt ut oransje farevarsel for Møre og Romsdal på onsdag, da det er ventet springflo. Redningsledelsen i Møre og Romsdal har mandag ettermiddag hatt et møte for å drøfte situasjonen og eventuelle tiltak som bør settes i verk.

Politiet advarer mot at ferger ikke kan legge til kai og at reisetiden for dem som er ute på veien, kan bli lang.

– Med springflo på det nivået som er varslet, kan vi risikerer at fergene enkelte steder ikke greier å legge til kai. De som er avhengig av ferge for å nå tak i helsehjelp, bør derfor ta kontakt med AMK-sentralen dersom de frykter at de kan få behov for øyeblikkelig hjelp, sier stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt etter møtet i redningsledelsen.

– Ikke vent

Helsesektoren er spesielt opptatt av publikum ikke må vente for lenge med å ta kontakt.

– Dersom en venter for lenge kan handlingsrommet til helsevesenet plutselig bli for lite, sier Sætre.

Han oppfordrer folk til å være bevisst på at det kan bli forsinkelser.

– Nå har man god tid til å forberede seg. Det er sendt ut oransje farenivå, noe vi må ta alvorlig, sier Sætre.

Redningsledelsen består av representanter for nødetatene og en rekke andre samarbeidende organisasjoner.

– Redningsledelsen ønsker også å minne dem som har båt liggende på sjøen om å sjekke fortøyningene og å sikre løse gjenstander. Videre er det noen huseiere som bør sette i verk tiltak mot vanninntrengning, sier Sætre.

Springfloa vil være på sitt høyeste rundt klokken 02.00 natt til onsdag og onsdag klokken 14.00.

Onsdag ettermiddag er vannstanden for Møre og Romsdal på strekningen fra Stad til Frøya estimert til å bli 65–75 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Artikkeltags