Fra venstre Vebjørn Sandvik, driftstekniker, Tore Larsen, driftstekniker, og Øyvind Sandvik, driftsleder.

Har tredoblet antall ansatte på Nordmøre

Publisert