Har beslaglagt 57 teiner på to dager

57 teiner og ei ruse. Det ble fangsten etter en samordnet aksjon over to dager i regi av Kystvakta, Fiskeridirektoratet, Statens Naturoppsyn og Fylkesmannens miljøavdeling.