Sørheim: – Jeg blir målløs

– Alt er tatt ut av hendene på politikerne og overlatt til Statens vegvesen å detaljstyre.