Vil lage nytt system for veiprising

Avgiftssystemet for biler vil forandre seg i framtiden.