Vekst i havgapet, men vi ble 296 færre i regionen

Smøla og Eide var de eneste kommunene på Nordmøre som hadde vekst i folketallet i løpet av 2019.