Barneverntjenesten for Molde, Midsund, Aukra, Eide og Vestnes har drevet barnevernvakt utenom barneverntjenestens ordinære kontortid siden 2016.

Nå følger Aukra, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Smøla, Sunndal, Tingvoll og Vestnes, etter. Alle med Molde kommune som vertskommune. Totalt omfatter ordningern nå 14 kommuner i Nordmøre og Romsdal.

Flere av kommunene har hatt barnevernvakt tilgjengelig før gjennom andre interkommunale samarbeid.

Ni faste ansatte skal ivareta tilbudet i barnevernvakta. Alle ansatte i barnevernvakta har bred erfaring fra barnevernsarbeid og kommer fra ulike kommuner i Nordmøre og Romsdal.  

Barnevernvakta er åpen utenom ordinær kontortid, og vil ha aktiv tilstedeværelse vekselsvis ved Kristiansund og Molde politistasjon hver ettermiddag og kveld gjennom hele uken.

Vakta er bemannet med to på vakt som er tilgjengelig mellom klokka 15.30 og klokka 08.00 på hverdager, samt gjennom hele helgen.

Publikum kan ta kontakt med barnevernvakta dersom de er bekymret for at barn eller unge befinner seg i krisesituasjoner. Vakta nås på telefonnummer 97 60 16 16