Tingretten skal styrkes

Nordmøre tingrett skal styrke bemanningen med en dommerfullmektig. Årsaken er økning i antall ressurskrevende saker.