5. mai skal samferdselsutvalget i Møre og Romsdal revidere investeringsprogrammet for fylkesveier for perioden 2016–2023.

På grunn av reduksjon i de økonomiske rammene er investeringsprogrammet vesentlig redusert sammenliknet med gjeldende investeringsprogram. Dette medfører omfattende kutt i prioriterte prosjekt for perioden 2019 – 2023.

Tidligst etter 2023

Blant prosjektene som blir skadelidende, er bypakken for Kristiansund, Molde og Ålesund. Alle byene har fattet prinsippvedtak om bompengeinnkreving under forutsetning av fylkeskommunal medfinansiering på fem prosent av de totale kostnadene.

Dette vil beløpe seg til flere hundre millioner for fylkeskommunen.

I investeringsprogrammet som nå presenteres for samferdselsutvalget er det ikke lagt inn en eneste krone til bypakkene i Kristiansund, Molde eller Ålesund fram til 2023. Uten at rammene blir økt, betyr det at det ikke kan bevilges penger før tidligst en gang etter 2023.

Usikkert om staten bidrar

Dette er ikke den eneste dårlige nyheten som denne våren er kommet til de som ivrer for bypakkene og snakker om byggestart i løpet av et par år.

Det er også stor usikkerhet knyttet til om staten vil bidra med sin andel av finansieringen på 30 prosent av totalkostnaden.

Like fullt ble bompengesøknader sendt til Vegdirektoratet for kvalitetssikring i fjor sommer – og der ligger de fortsatt …

Les også:

Det kan bli bråstopp for bypakken 

Statens Vegvesen har ikke hørt noe fra regjeringen om bypakke for Kristiansund. Det er fortsatt uavklart om staten i det hele tatt vil gå inn med penger.

 

Redd for at dette skal bli flaskehals 

Lunken stemning for bypakken