Campus-investorene: - Vi skal styrke kvalitetene som Kristiansund ønsker å framheve

Pir II Arkitektkontor skal utarbeide reguleringsplana. De første skissene av campusprosjektet er allerede klare.