Se bystyremøte direkte

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Dagens bystyremøte har disse sakene til behandling:
 

PS 17/82
Godkjenning av protokoll fra tidligere møter
2015/35821
 

PS 17/83
Finans- og gjeldsforvaltning 3. kvartal 2017

PS 17/84
Økonomirapport 3. kvartal - Driftsbudsjett

PS 17/85
Økonomirapport 3. kvartal 2017 - Investeringsbudsjett

PS 17/86
Godkjenning av fremforhandlet avtale - legevaktsamarbeid.

PS 17/87
Endring av vedtekter for SFO

PS 17/88
Omdisponering av midler til Kunstisbanen 2017

PS 17/89
1008 - 67572 - Vågeveien 4 - Servicetorget - Ombygging til kontorlokaler
Søknad om utvidelse prosjektets investeringsramme

PS 17/90
Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

PS 17/91
Retningslinjer for trefelling mv. på kommunale veier - andregangsbehandling

PS 17/92
Miljøgebyr oppfølging og utferdigelse, kommunal håndheving etter politivedtektenes § 8-3

PS 17/93
Lokalisering av campus Kristiansund

PS 17/94
Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030

PS 17/95
Endring i ekteskapsloven - kommunale vigsler
 

Artikkeltags