Gladmelding: Håp om regnskapsbalanse i 2018

Pensjonsutgiftene blir lavere og skatteinntektene høyere enn budsjettert i Kristiansund