23 mot 22 krever lovlighetskontroll av lån på ni millioner – ny frivilligsentral satt på vent

Kristiansund Frivilligssentral må vente på avklaring.