Innfører ansettelsesstopp

Det er innført ansettelsesstopp i Kristiansund kommune på grunn av den økonomiske situasjonen.

Det er innført ansettelsesstopp i Kristiansund kommune på grunn av den økonomiske situasjonen.

Artikkelen er over 1 år gammel

- Det er ytterst nødvendig at vi klarer å redusere ressursbruken om vi skal unngå underskudd som vil ytterligere forverre situasjonen.

DEL

– Dagens driftsnivå i Kristiansund kommune er for høyt. Budsjettrammer blir ikke overholdt og sikkerheten for overskridelser er fjernet fra budsjettet. Budsjettet vedtatt for 2019 har kun én promille i sikkerhetsmargin for driftsmessige utfordringer gjennom budsjettåret. Det er innført ansettelsesstopp fra første januar 2019.

Dette skriver rådmann Arne Ingebrigtsen i en pressemelding som ble sendt ut torsdag ettermiddag.

– Merforbruk har vokst

Høye driftskostnader de to siste årene er årsaken til ansettelsesstoppen i kommunen.

– Fjerde kvartal 2017 ble det synliggjort utfordringer med for høy driftskostnad, og 2018 startet derfor med et merforbruk i forhold til tjenestene vi leverer. Gjennom kvartalsrapportene for 2018 har vi hatt et stadig økende merforbruk på rammeområdene. Merforbruket har vokst på tross av at det har blitt iverksatt tiltak av rammeområdene selv og tiltak som har vært behandlet politisk. Det er ytterst nødvendig at vi klarer å redusere ressursbruken om vi skal unngå underskudd som vil ytterligere forverre situasjonen, skriver rådmannen.

– Analysen av merforbrukene i 2018, viser at deler av merforbruket skyldes økt driftsnivå mot slutten av 2017 og at driftsnivået for flere rammeområder fortsatte å øke inn i 2018. Med dagens prognoser for 2018, er det samme i ferd med å gjenta seg ved inngangen til 2019. Det er nødvendig å endre styringsstrukturen for at vi skal unngå stadige merforbruk med tilhørende reduksjonsprosesser i etterkant, skriver han videre.

- Store merforbruk og manglende sikkerhetsmarginer gjør at kommunen må endre tjenestene og planene vi har for dem, for å tilpasse oss en annen situasjon enn den vi per i dag er dimensjonert for. Det går utover både kvantiteten og kvaliteten på tjenestene. Dagens driftsnivå er for høyt og budsjettrammer blir ikke overholdt, og sikkerheten for overskridelser er fjernet fra budsjettet, fastslår Ingebrigtsen.

En prognose som kommunen har laget, sier at det brukes 50 millioner kroner for mye i forhold til budsjett i 2018. I budsjettet for 2019 og økonomiplan for 2019 til 2022 er det lagt inn flere reduksjonstiltak- og prosesser for å imøtekomme disse utfordringene. I tillegg er sikkerhetsmarginen med tanke på å ikke oppnå driftsmessig balanse i praksis fjernet. I 2019 var det i rådmannens forslag forutsatt reduksjonstiltak på 66 millioner kroner. Bystyret utsatte 17,5 millioner av disse til 2020. Dette kommer på toppen av de 20 millioner kronene i årlige reduksjoner i perioden 2020 til 2022, totalt 60 millioner.

Etter 2. kvartalsrapport 2019 vil ansettelsesstoppen evalueres opp mot de økonomiske prognosene. Om økonomien er i balanse, avvikles ansettelsesstoppen. Om økonomien fremdeles ikke er i balanse, vil ansettelsesstoppen fortsette og det vil i tillegg bli vurdert innkjøpsstopp, heter det i pressemeldingen fra rådmannen.

Artikkeltags