Byggestart på Sibasgården – skal stå klart for innflytting til høsten

Spenstig boligprosjekt i Kristiansund sentrum.