Lossiusgården koster nesten 19 millioner: – Vi har noen interesserte

Lossiusgården på Innlandet er fremdeles til salgs, men flere potensielle kjøpere har meldt interesse.