HAVNA: Havneinspektør Pål Erik Kjørsvik (fra venstre), havnefogd Arnt H. Honstad og seniorrådgiver Jan Olav Bjerkestrand har full kontroll med skipstrafikken langs kysten og hvilke båter som legger til noen av deres kaier

Kristiansunds sjel, hjerte og nervesystem

Tidene har forandret seg, men noe forblir det samme: Uten havna ville Kristiansund vært ingenting.
Av
Publisert