Stiller spørsmål til ordføreren angående barnevernet

Vil ha svar på om kommunen følger opp mulig svikt i barneverntjenesten.