Kontrollutvalget kritisk: Måtte vente nær tre måneder på tilsynsrapport

Leder av kontrollutvalget i Kristiansund kommune er kritisk til at det skal ta flere måneder før utvalget får utlevert dokumenter i tilsynssaker.