Kontrollutvalget innskjerper innsynsrutiner

Ventetid på måneder i innsyn i kommunale dokumenter fører nå til at rutinene skal forbedres.