Barnefar varsler søksmål mot Kristiansund kommune

En barnefar varsler søksmål mot Kristiansund kommune for ikke å ville rette opp påviste lovbrudd i behandlingen av en barnevernssak.