Kommunalsjefen: – Vi har ikke truffet

– Vi har ikke truffet på våre prognoser, påpeker kommunalsjef Christine Reitan.